Show simple item record

dc.contributor.authorMarrot Ticó, Jordi
dc.coverage.temporalABR-JUNes
dc.date.accessioned2021-06-07T11:06:10Z
dc.date.available2021-06-07T11:06:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMarrot Ticó, J. (2020). Canvis reglamentaris en el CTE. Copiar i enganxar s’ha acabat, ara cal ser bons professionals i adaptar els coneixements a cada projecte. L´informatiu, (364), 18-29.es
dc.identifier.issn1132-2802
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12251/1804
dc.description.abstractEl passat 27 de desembre del 2019, es va publicar en el boe el Reial Decret 732/2019, amb el que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (cte). Amb aquests canvis d’estalvi d’energia, de seguretat, s’actualitzen les exigències bàsiques d’estalvi d’energia i de seguretat en cas d’incendi i s’introdueix una nova exigència de salubritat de protecció davant de l’exposició al radó. Totes elles eren llargament esperades pel sector, ja que són transposicions de directives europees que ens arriben tard. La modificació de l’exigència d’estalvi energètic, que es fa en aquests moments en el cte, és la transposició de la Directiva europea 2010/31/UE d’eficiència energètica, que ja ha estat modificada per la Directiva europea 2018/844, la qual hauria de ser transposada, com a molt tard, abans del 10 de març de 2020. Per altra banda, amb la protecció davant l’exposició al radó s’incorpora al nostre ordenament, la Directiva europea 2013/59 del Consell Euratom, que havia de ser transposada a tots els estats membres, abans del 6 de febrer del 2018. Això fa que aquestes modificacions puguin ser ja conegudes pels professionals del sector, degut a què ja fa temps que se’n parla. En tot cas, en aquest article es fa un recorregut per les seves principals novetats.es
dc.language.isocates
dc.publisherCol·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelonaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleCanvis reglamentaris en el CTE. Copiar i enganxar s’ha acabat, ara cal ser bons professionals i adaptar els coneixements a cada projectees
dc.typearticlees
dc.issue.number364es
dc.journal.titleL´informatiues
dc.page.initial18es
dc.page.final29es
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordCódigo Técnico de Edificación (CTE)es
dc.subject.keywordDocumento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE)es
dc.subject.keywordFuentes renovableses
dc.subject.keywordEficiencia energéticaes
dc.subject.keywordCalificación energéticaes
dc.subject.keywordAhorro energéticoes
dc.subject.keywordDocumento Básico de Seguridad en caso de incendio. (DB-SI)es
dc.subject.keywordGas radónes
dc.subject.keywordNormativa construcciónes
dc.subject.unesco3305.28 Regulaciones, Códigos y Especificacioneses
dc.subject.unesco3305.90 Transmisión de Calor en la Edificaciónes
dc.subject.unesco3322.05 Fuentes no Convencionales de Energíaes
dc.subject.unesco3305.14 Viviendases


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record