Show simple item record

dc.rights.licenseTodos los derechos reservadoses
dc.rights.licenseADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines de lucro ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto a los contenidos de la tesis como a sus resúmenes e índiceses
dc.contributor.advisorHereu i Payet, Pere
dc.contributor.authorRosselló Nicolau, María Isabel
dc.contributor.otherUniversidad Politécnica de Catalunya. Departamento de Composició Arquitectònicaes
dc.date.accessioned2018-05-11T09:18:56Z
dc.date.available2018-05-11T09:18:56Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn9788469060636
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12251/275
dc.description.abstractLa tesi examina l'interior de l'arquitectura privada, fonamentalment habitatge, a Barcelona des de finals del segle XVIII fins a inicis del segle XX. L'estudi no es planteja a través d'un fil cronològic sinó que es basa amb exemples representatius de tres moments: - Des de la dècada dels anys vuitanta del segle XVIII fins a finals dels anys trenta del XIX. - La plenitud del segle XIX, des de la dècada dels cinquanta fins a finals dels anys setanta. - El tombant del segle XIX al XX, el període comprès entre la dècada dels vuitanta del XIX i la primera del XX. En cada un d'aquests moments s'estudia, en primer lloc, si en els interiors es manifesten, d'una manera o d'una altra, les mateixes intencions i transformacions que caracteritzen l'arquitectura del període que compren el nostre estudi. En segon lloc, s'analitza quin és el paper que pertoca a l'arquitectura en la configuració d'aquests interiors. Fins a quin punt l'interior esdevé objecte del treball de l'arquitecte i si l'arquitecte assumeix, respecte l'interior, el paper que fins aleshores han exercit de manera autònoma un conjunt d'artistes i artesans. Per últim, s'examinen quines són les formes de producció, es comprova si la transformació de l'interior té com a "condició de possibilitat" un procés de racionalització productiva similar al procés que afecta als altres aspectes de l'arquitectura i, alternativament, com el canvi de sensibilitat impulsa transformacions en la producció. Lestudi es basa en les característiques estrictament formals, en les voluntats expressives que es poden endevinar per associació, simbolització, etc. i en les particularitats materials. No es basa en unes anàlisis que prenguin en consideració l'adscripció estilística dels elements que configuren els interiors. Per entendre adequadament cada un dels moments estudiats, la tesi assumeix els criteris formals i els judicis de valor, vigents i emergent a través dels texts i escrits de l'època. Per portar a terme aquesta anàlisi ens hem basat en diferents fonts documentals: El propi interior, quan es conserva, és el document principal per portar a terme l'estudi. Documentació gràfica, és el cas dels interiors dels que s'han pogut localitzar plànols de detalls, alçats interiors i dibuixos de sostres. Documentació tècnica, plecs de condicions, amidaments i factures. Documentació fotogràfica, fotografies d'època o fetes quan encara són vigents els interiors originals. Altres fonts com pintures i gravats que, com les fotografies retraten la vigència de l'interior. A més, també hem emprat nombrosos catàlegs de materials i de tècniques originals.es
dc.format.extent507 p. : il. ; 30 cmes
dc.language.isocates
dc.publisherUniversidad Politécnica de Catalunyaes
dc.titleL' interior a Barcelona en el segle XIXes
dc.typedoctoralThesises
dc.contributor.affiliationUniversidad Politécnica de Catalunya. Departamento de Composición Arquitectónicaes
dc.identifier.urlhttp://hdl.handle.net/2117/93401es
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordInteriorismoes
dc.subject.keywordBarcelonaes
dc.subject.keywordArquitectura privadaes
dc.subject.keywordTractament s. XIXes
dc.subject.unesco5503.01 Historia Locales
dc.subject.unesco5506.01 Historia de la Arquitecturaes
dc.subject.unesco3313.04 Material de Construcciónes
dc.subject.unesco3305.14 Viviendases
dc.subject.unesco5504.02 Historia Contemporáneaes
dc.subject.unesco5504.04 Historia Modernaes
dc.subject.unesco5506.02 Historia del Arte|es


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record