Show simple item record

dc.contributor.authorCasas, Joel
dc.date.accessioned2019-05-15T10:42:46Z
dc.date.available2019-05-15T10:42:46Z
dc.date.issued2010-04
dc.identifier.citationCasas, J. (2010). Marcatge CE de kits d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida. Unes pinzellades generals sobre el marcatge CE i dels DIT E. L´informatiu, (320), 54-57.es
dc.identifier.issn1132-2802
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12251/898
dc.description.abstractEl marcatge CE d’un producte, el realitza el seu titular quan es pot certificar que el producte és conforme amb l’especificació tècnica que li aplica (norma europea harmonitzada o document d’idoneïtat tècnica europeu – DITE). El compliment d’una especificació tècnica per part d’un producte demostra el compliment dels requisits essencials definits a la Directiva de productes de la construcció 89/106/CEE (DPC), i així se’n permet la comercialització dins la Unió Europea. Un producte de construcció ha d’estar marcat CE si existeix una norma europea harmonitzada que l’inclogui en el seu abast. De la mateixa manera, no hi ha cap obligatorietat de marcar CE els productes que no estan afectats per cap norma europea harmonitzada. Per tant, el marcatge CE de productes a partir d’un DITE, el realitza de forma voluntària el titular del DITE.es
dc.language.isocates
dc.publisherCol·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelonaes
dc.titleMarcatge CE de kits d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida. Unes pinzellades generals sobre el marcatge CE i dels DIT Ees
dc.typearticlees
dc.issue.number320es]
dc.journal.titleL´informatiues
dc.page.initial54es
dc.page.final57es
dc.subject.keywordMarcado CEes
dc.subject.keywordImpermeabilizaciónes
dc.subject.keywordNormativa construcciónes
dc.subject.keywordDocumento de Idoneidad Técnica (DITE)es
dc.subject.keywordMaterial de construcciónes
dc.subject.keywordCubiertas - Construcciónes
dc.subject.unesco3305.28 Regulaciones, Códigos y Especificacioneses
dc.subject.unesco3313.04 Material de Construcciónes
dc.subject.unesco3321.11 Productos derivados del Petróleoes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record