Show simple item record

dc.contributor.authorArmengol Clotet, Jaume
dc.contributor.authorMalgosa Morera, Josep
dc.contributor.authorDelgado Ferrer, Xavier
dc.coverage.temporalENE-MARes
dc.date.accessioned2021-06-07T11:04:38Z
dc.date.available2021-06-07T11:04:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationArmengol Clotet, J., Malgosa Morera, J. y Delgado Ferrer, X. (2019). Sala de fitnes de l'Atlètic Terrassa Hockey Club. Construcció eficient i sostenible. L´informatiu, (359), 100-104.es
dc.identifier.issn1132-2802
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12251/1788
dc.description.abstractL’Atlètic Terrassa Hockey Club es va fundar l’any 1952 a la ciutat vallesana com a club de hoquei sobre herba i actualment inclou una gran varietat de seccions esportives com ara tennis, pàdel, basquet, natació o gimnàstica. Així com també fitnes i activitats dirigides, pràctica per a la qual disposa de prop de 1000 m2 d’installacions. Com a gran novetat, el club ha posat en marxa una nova sala de fitnes de 400m2 amb maquinària de nova generació, amb màquines de musculació, treball cardiovascular, pes lliure amb entrenament dirigit o funcional. A continuació exposarem algunes de les principals característiques d’aquest projecte. Es tracta d’un projecte de nova construcció i d’ampliació de l’edifici de vestidors, gimnàs i piscina coberta per tal de donar servei a una zona específica per la pràctica del fitnes com a àrea complementària a la resta de serveis del club, el qual actua com a promotor. El projecte consisteix en un edifici a quatre vents adjacent a l’edifici actual, totalment en planta baixa i integrat a les construccions que l’envolten. L’edificació es projecta recolzada a la cantonada sud-est de l’edifici existent de planta baixa. La forma de la planta ve donada per la disposició de l’activitat interior que s’hi vol desenvolupar i per la interacció amb les àrees del voltant, d’aquesta manera l’espai resta totalment lliure i obert a la disposició de la maquinària específica d’aquest esport.es
dc.language.isocates
dc.publisherCol·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelonaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleSala de fitnes de l'Atlètic Terrassa Hockey Club. Construcció eficient i sosteniblees
dc.typearticlees
dc.issue.number359es
dc.journal.titleL´informatiues
dc.page.initial100es
dc.page.final104es
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordConstrucción sosteniblees
dc.subject.keywordCentro deportivoes
dc.subject.keywordTarrasa (Barcelona)es
dc.subject.keywordDiseño arquitectónicoes
dc.subject.keywordObras de ampliaciónes
dc.subject.keywordEstructura de maderaes
dc.subject.keywordVidrioes
dc.subject.keywordEficiencia energéticaes
dc.subject.unesco3305.17 Edificios Industriales y Comercialeses
dc.subject.unesco3305.39 Construcciones de Maderaes
dc.subject.unesco3312.06 Vidrioes
dc.subject.unesco3313.04 Material de Construcciónes
dc.subject.unesco3305.90 Transmisión de Calor en la Edificaciónes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record