Show simple item record

dc.contributor.authorMarrot Ticó, Jordi
dc.coverage.temporalABR-JUNes
dc.date.accessioned2021-06-07T11:05:01Z
dc.date.available2021-06-07T11:05:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMarrot Ticó, J. (2019). La qualitat de l'aire en els edificis d'habitatges. Si no acceptem beure aigua contaminada, per què acceptem respirar aire contaminat?. L´informatiu, (360), 68-74.es
dc.identifier.issn1132-2802
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12251/1792
dc.description.abstract"Els éssers vius utilitzem l’aire per obtenir l’energia que necessitem per mantenir-nos vius, posant-nos en contacte directe amb l’ambient que ens envolta de forma directa i permanent. És per això que l’aire, conjuntament amb la presència d’aigua, és un dels elements fonamentals perquè pugui existir vida al nostre planeta i aquest ha de tenir un adequat estàndard de qualitat, amb una bona relació de gasos, el més lliures de contaminants possible. Aquesta relació de gasos està composta principalment per nitrogen i oxigen i en menor mesura per altres gasos com són: l’argó, el vapor d’aigua, el diòxid de carboni, el metà, l’òxid nitrós, l’ozó i altres, podent emmagatzemar alguns contaminants suspesos, com pols, pol·len, compostos orgànics volàtils, bacteris, virus, àcars, fongs, fum, etc. Alguns d’aquests contaminants tenen la capacitat de causar malalties respiratòries, cardíaques o danys en altres òrgans del cos humà, ja que utilitzem l’aire en els ulmons per l’oxigenació de la sang i aquesta circula després per tot l’organisme, distribuint oxigen i nutrients als diferents teixits del cos."es
dc.language.isocates
dc.publisherCol·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelonaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleLa qualitat de l'aire en els edificis d'habitatges. Si no acceptem beure aigua contaminada, per què acceptem respirar aire contaminat?es
dc.typearticlees
dc.issue.number360es
dc.journal.titleL´informatiues
dc.page.initial68es
dc.page.final74es
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordCalidad del aire interiores
dc.subject.keywordEdificación residenciales
dc.subject.keywordContaminaciónes
dc.subject.keywordSíndrome del edificio enfermoes
dc.subject.keywordVentilación (Construcción)es
dc.subject.keywordHermeticidades
dc.subject.keywordAhorro energéticoes
dc.subject.keywordReglamento de Instalaciones Térmicas Edificios (RITE)es
dc.subject.keywordDocumento Básico de Salubridad (DB-HS)es
dc.subject.keywordSalubridades
dc.subject.unesco3205.08 Enfermedades Pulmonareses
dc.subject.unesco3305.14 Viviendases
dc.subject.unesco3313.01 Ventiladoreses
dc.subject.unesco3313.26 Equipo de Refrigeraciónes
dc.subject.unesco3305.28 Regulaciones, Códigos y Especificacioneses


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record