Show simple item record

dc.contributor.authorJornet Mutlló, Laura
dc.coverage.temporalMAY-AGOes
dc.date.accessioned2021-12-07T17:12:47Z
dc.date.available2021-12-07T17:12:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationJornet Mutlló, L. (2021). La figura i del promotor-constructor. Com han de gestionar la seguretat i salut a les obres i quines obligacions tenen en matèria preventiva. L'informatiu, (368), 46-52.es
dc.identifier.issn1132-2802
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12251/2282
dc.description.abstractEn una obra de construcció hi poden intervenir diver·sos agents. En funció de les característiques de l’obra ens hi podem trobar: un promotor, un o diversos projectistes, una direcció d’obra, una direcció d’execució de l’obra, una o vàries empreses con·tractistes i un o varis coordinadors de seguretat i salut tant en fase de projecte com d’execució (al Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció en defineix cadascuna d’elles). Tot i que el Reial Decret, defineix quan han d’existir aquestes figures a obra, com a mínim hi haurà un promotor de l’obra i un contractista (que a més a més pot ser la mateixa persona o empresa).es
dc.language.isocates
dc.publisherCol·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelonaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleLa figura i del promotor-constructor. Com han de gestionar la seguretat i salut a les obres i quines obligacions tenen en matèria preventivaes
dc.typearticlees
dc.issue.number368es
dc.journal.titleL'informatiues
dc.page.initial46es
dc.page.final52es
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordPromotor -construcción-es
dc.subject.keywordConstructores
dc.subject.keywordNormativa construcciónes
dc.subject.keywordR.D. 1627/97es
dc.subject.keywordGestión de la prevenciónes
dc.subject.unesco3305.14 Viviendases
dc.subject.unesco3305.28 Regulaciones, Códigos y Especificacioneses
dc.subject.unesco6109.01 Prevención de Accidenteses


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record